Ja, de patiënt kan lichamelijk actief zijn terwijl hij de Bora band draagt. Men mag echter niet uit het oog verliezen dat lichamelijke activiteit een invloed heeft op de bewaking op afstand. Hier zijn wat details:

Bora care is een CE DM klasse IIa gecertificeerd medisch hulpmiddel voor gebruik bij patiënten met respiratoire insufficiëntie tijdens hun rustfases. Met dit toestel kan de evolutie van deze parameters over verschillende dagen/weken worden gevisualiseerd en kan derhalve een verslechtering van de gezondheidstoestand van de patiënt met ademhalingsinsufficiëntie worden voorkomen. Het is geen wellness-instrument, noch een instrument voor sportbeoefenaars om hun prestaties in fasen van periodieke activiteit met wisselende intensiteit te volgen.

SpO2 en ademhalingsfrequentie metingen werden klinisch gevalideerd in rust. Tijdens de activiteitsfasen worden deze metingen over het algemeen door onze algoritmen ongeldig verklaard en dus niet weergegeven op het Bora connect platform, om interpretatieproblemen te voorkomen.

Vergelijkbare berichten