Nee, de patiënt hoeft niets te doen, dat is het voordeel van de Bora box.

Dit zorgt voor een continue verbinding met de Bora band en maakt het voor de patiënt overbodig een handeling te verrichten.

Zorg er echter voor dat de Bora box permanent op het lichtnet is aangesloten en ingeschakeld.

Vergelijkbare berichten