Bora band kan om de linker- of rechterpols worden geplaatst. Het belangrijkste is de juiste plaatsing: Bora band wordt gedragen op de achterkant van de onderarm, iets onder het polsbeen (processus styloideus), zoals hieronder afgebeeld. Deze plaatsing bevordert het comfort en de nauwkeurigheid van de meting.

Vergelijkbare berichten